Tài liệu

Nắm được những điều sau bạn sẽ có môi trường an toàn với bình tích khí nén

Bình tích khí nén được làm bằng thép, lắp giữa máy nén khí trục vít và tổng van điều khiển, dùng chứa khí nén đủ an toàn cho hệ thống cấp khí. Trong bình chứa có lắp đồng hồ báo áp suất và van xả hơi nước. Bình tích khí là loại bình chứa khí hoạt động dựa trên [...]

Quy chuẩn quốc gia và đối tượng áp dụng kiểm định bình chịu áp lực, bình chứa khí nén

Bình chịu áp lực hay còn gọi là bình chứa khí. Là một thiết bị dùng để tiến hành các quá trình nhiệt học hoặc hóa học, cũng như để chứa và chuyên chở môi chất có áp suất lớn hơn áp suất khí quyển.Kiểm định kỹ thuật an toàn lần đầuLà hoạt động đánh giá tình trạng kỹ [...]

Tại sao phải Kiểm định bình khí nén | Trình tự và các yêu cầu đạt chuẩn

Kiểm định bình khí nén là việc cần thiết trước và trong khi sử dụng bình chứa. Kiểm định bình khí nén hay còn gọi là bình chứa không khí nén, bình chịu áp lực. Quy trình kiểm định bình khí nén QTKĐ: 07-2016/BLĐTBXH. Kèm theo Thông tư số 54/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ lao [...]

Call Now Button