Ưu điểm máy nén khí Fusheng Đài Loan và Bảng giá tham khảo

 

Tên sản phẩm Giá tham khảo
Máy nén khí Fusheng VA-51 (0.5 HP)”}”>Máy nén khí Fusheng VA-51 (0.5 HP) 9.400.000 đ
Máy nén khí Fusheng VA-65 (1 HP) 10.300.000 đ
Máy nén khí Fusheng TA-65 (2 HP) (220V) 13.500.000 đ
Máy nén khí Fusheng TA-65 (2 HP) (380V) 12.500.000 đ
Máy nén khí Fusheng VA-80 (3 HP) (220V) 21.900.000 đ
Máy nén khí Fusheng VA-80 (3 HP) (380V) 19.150.000 đ
Máy nén khí Fusheng TA-80 (5.5 HP) 22.000.000 đ
Máy nén khí Fusheng VA-100 (7.5 HP) 34.950.000 đ
Máy nén khí Fusheng TA-100 (10 HP) 38.750.000 đ
Máy nén khí Fusheng TA-120 (15 HP) 55.900.000 đ
Máy nén khí Fusheng TA-125 (20 HP) 83.000.000 đ
Máy nén khí piston cao áp Fusheng HVA-65 (1 HP) 14.800.000 đ
Máy nén khí piston cao áp Fusheng HTA-65 (2 HP) 18.800.000 đ
Máy nén khí piston cao áp Fusheng HTA-65H (3 HP) 24.800.000 đ
Máy nén khí piston cao áp Fusheng HTA-100H (10 HP) 66.000.000 đ
Máy nén khí piston cao áp Fusheng HTA-120 (15 HP) 87.850.000 đ
Máy nén khí Piston Fusheng D-1 (0.5 HP) 7.650.000 đ
Máy nén khí Piston Fusheng FVA-75 (7.5 HP) 91.500.000 đ
Máy nén khí Piston Fusheng FVA-100 (10 HP) 105.000.000 đ
Máy nén khí Piston Fusheng FVA-150 (15 HP) 116.800.000 đ
Máy nén khí bình đứng Fusheng HTA-65H-VT (3 HP) 21.100.000 đ
Máy nén khí bình đứng Fusheng HTA-80-VT (5 HP) 0 đ
Máy nén khí bình đứng Fusheng HTA-100-VT (7.5 HP) 0 đ
Máy nén khí bình đứng Fusheng HTA-100H-VT (10 HP) 0 đ

Gợi ý sản phẩm

Trả lời